Trailers

Designar snabbare, säkrare, lättlastade biltransporter

Få ut dina förare på vägen snabbare samtidigt som last och vägar hålls säkrare med KART Group banbrytande urval av biltransporter.

Snabbare lastningstid

KART Groups biltransporter kan konfigureras och lastas snabbt tack vare ett omfattande hydraulsystem som gör lyft och utbyggnadsdäck så enkelt som att trycka på en knapp.

 • Rördragen kraftig hydraulik
 • Automatiska hydrauliska låssystem
 • Snabba på/av hjulblock
 • Låga rampvinklar
 • Snabbspännband

Bättre manövreringsförmåga

För förare

KART Groups trailers är konstruerade med säkerhet och bekvämlighet i åtanke. Unika styrbara axlar underlättar styrning, vändning och parkering. En öppendesign för stommen gör det avsevärt lättare för förare att ta sig in och ut ur bilarna vid lastning.

 • Lättstyrd
 • Smidig parkering och vändning
 • Fria och kraftstyrda axelalternativ
 • Hydrauliskt justerbara gångbanor
 • Design utan stöttor

Branschledande säkerhetsegenskaper

Säkerhetsansvarig

Eftersom KART Group arbetar för biltillverkare runt om i världen, bygger vi våra trailers för att överträffa internationella säkerhetsföreskrifter. Detta gör att KART Group biltransporter är bland de säkraste i världen.

 • Överensstämmelse med universella reglerande krav
 • Tillval Skalskyddande larmsystem
 • Tillval kamerakontrollerat kollisionsvarningssystem
 • Tillval kamerastött spårvarningssystem för lastning

Kostnadsbesparande hållbarhet

Ekonomiansvarig

För pragmatiska biltillverkare och -transportörer är en investering i en KART Group biltransporttrailer en bra idé. Byggda med legeringar, använda inom luftfart och militären, som varmgalvaniseras och förspänns håller KART Group chassin tre gånger så lång tid än konkurrenterna.

 • Varmgalvaniserade, förspända chassin
 • Korrosionsbeständiga elsystem
 • Förstklassiga material av stål- och aluminiumlegeringar
 • 10 års rostgaranti

Get your drivers on the road faster while keeping cargo and roads safer with KART Performance Trailers’ pioneering selection of auto haulers.

FASTER LOADING TIME

KART Performance Trailers’ auto haulers can be configured and loaded quickly due to an extensive hydraulic system that makes lifting and extending decks as simple as pressing a button.

 • Piped power hydraulics
 • Automatic hydraulic locking systems
 • Quick on/off wheel blocks
 • Low ramp angles
 • Quick pull-tight straps

GREATER MANEUVERABILITY

KART Performance Trailers’ products are engineered with safety and convenience in mind. Unique, steerable axles simplify steering, turning and parking. An open-frame design makes it significantly easier for drivers to get into and out of cars while loading.

 • Easy steering
 • Flexible parking and turning
 • Free and force steerable axle options
 • Hydraulically adjustable sidewalks
 • Bar-free design

INDUSTRY-LEADING SAFETY FEATURES

Because KART Performance Trailers serves auto manufacturers around the world, we build our trailers to exceed international safety regulations. That makes KART Group auto haulers among the safest in the world.

 • Compliance with universal regulation requirements
 • Camera-controlled crash warning system*
 • Perimeter protection alarm system*
 • Camera-supported track warning system, for loading*

*Optional features

COST-SAVING DURABILITY

For pragmatic auto manufacturers and transporters, an investment in a KART Performance Trailers’ hauler just makes sense. Built with aerospace- and military-grade alloys and then hot galvanized and pre-tensioned, KART Performance Trailers’ body frames last three times longer than the competition.

 • Hot-galvanized, pre-tensioned chassis
 • Corrosion-resistant electric system
 • Superior-quality iron and aluminum alloy materials
 • 10 years rust warranty

STANDARD KART GROUP TRAILER EGENSKAPER

 • Hydraulsystem
 • Hydraulpump integreras med dragbilens hydraulsystem
 • Hållbar aluminiumlegering, hydraulcylindrar manövrerar alla lyftmekanismer
 • Hydrauliska lås stöttade av mekaniska fästanordningar
 • Galvaniserade hydraulrör och beslag
 • Hydrauliskt justerbara gångbanor
 • Elektronisk utrustning
 • Gedigna, korrosionsbeständiga elsystem
 • Kombinerade bakre lampor med inbyggda reflektorer
 • Kattögonreflektorer på sidorna
 • Dimljus bak
 • Två reverserade ljus
 • Registreringsskyltsbelysning
 • Axlar och bromsar
 • Fri och kraftstyrning finns som tillval
 • Pneumatiskt bromssystem
 • Elektroniskt låsningsfritt bromssystem ABS, EBS
 • Automatisk justering av skivor och klaffar för bromssystemet
 • Ytbeläggning
 • Alla metallkomponenter är varmgalvaniserade
 • Sidolyftar och stöttor är varmgalvaniserade
 • Alla styrningar och ramper är gjorda av flygplansklassad aluminium
 • Bultar och sprintar är gjorda av rostfritt stål